Rozstrzygnięcie postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń (Demo)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

rozstrzygnięcie postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń pielęgniarskich
ogłoszonego 19.07.2018 r., nr 8/07/2018

Ogłoszenie

Skip to content