Zapytanie ofertowe dot. przeprojektowania i korekty istniejącego projektu pod przebudowę parteru budynku głównego (Demo)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Zapytanie ofertowe w zakresie

przeprojektowania i korekty istniejącego projektu pod przebudowę parteru budynku głównego SP ZOZ w Łapach

Numer postępowania DAO.262.ZO.5/2018

Zaproszenie do składania ofert dot. przeprojektowania

Załącznik nr 1 FORMULARZ Zapytania cenowego

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 IPPU

Załącznik nr 4 oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 5 mapka podglądowa

Załącznik nr 6

Otwarcie ofert
Edytowano 29-08-2018


Skip to content