Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (Demo)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

przetarg na:

Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych na potrzeby SP ZOZ w Łapach

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.odt

Zał. nr 1 do SIWZ – OFERTA

Zał. nr 2 formularz asort.-cenowy

Zał. nr 3 – IPPU

Zał. nr 4 do SIWZ – Oświadczenie

Zał. nr 5 do SIWZ- Oświadczenie

Zał. nr 6 do SIWZ – Oświadczenie GK

Odpowiedz na pytania
Edytowano 10-08-2018

Otwarcie ofert
Edytowano 14-08-2018

Korekta otwarcia ofert
Edytowano 16-08-2018


Skip to content