KONKURS

DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH OGŁASZA KONKURS 11/11/2021

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, W zakresie:
– UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ w PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ
– UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE nOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ- ZESPÓŁ WYJAZDOWY
-UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIARSKICH W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH KONTRAKTOWANYCH ODRĘBNIE W SP ZOZ W łAPACH- W NOCNEJ W śWIĄTECZNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ- ZESPÓŁ WYJAZDOWY, BLOK OPERACYJNY
– UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ w ZAKRESIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
– UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ w ZAKRESIE PATOMORFOLOGII
– UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ w STACJI DIALIZ

 

ROZSZERZENIE ZAKRESU KONKURSU OFERT
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach, rozszerza zakres konkursu o

  •  Udzielanie świadczeń w Stacji Dializ

  • Udzielania świadczeń w Poradni Nefrologicznej

Edytowano 24.11.2021

Edytowano 02.12.2021

Edytowano 07.12.2021

Skip to content