SP ZOZ w Łapach pilnie zatrudni do pracy pielęgniarki (Demo)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

pilnie zatrudni do pracy

  • pielęgniarki na Oddziale wewn.
  • pielęgniarki na Oddziale chirurgicznym

Wymagania:

  • Aktualne prawo wykonywania zawodu

Mile widziane:

  • specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego lub opieki długoterminowej lub
  • specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego lub
  • kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych
  • lub kurs specjalistyczny w zakresie wykonywania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego

Oferty prosimy kierować na adres:

SP ZOZ w Łapach, 18-100 Łapy ul. Korczaka 23

lub sekretariat@szpitallapy.pl

tel. 85 81 42 418

Skip to content