Przetarg pisemny nieograniczony: Dostawa mebli (Demo)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Przetarg pisemny nieograniczony:

Dostawa mebli na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

Numer postępowania DAO.ZP/8/2018/PN

Zamówienie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Tytuł projektu: „Poprawa dostępności i jakości leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej osób dorosłych, poprzez modernizację i wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach” nr projektu WNDRPPD.08.04.01-20-0059/18

Treść ogłoszenia
SIWZ
Zał. Nr 1 do SIWZ – OPZ
Zał. Nr 2 do SIWZ umowa meble
Zał. Nr 3 do SIWZ formularz ofertowy
Zał. Nr 3.1.1 formularz asortymentowo-cenowy
Zał. Nr 3.1.2 formularz asortymentowo-cenowy
Zał. Nr 3.1.3 formularz asortymentowo-cenowy
Zał. Nr 4 do SIWZ oswiadczenie_dotyczace_podstaw_wykluczenia_z_postepowania
Zał. Nr 5 do SIWZ oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu
Zał. Nr 6 do SIWZ oświadczenie grupa kapitałowa
Zał. Nr 7 do SIWZ zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów
Otwarcie ofert

Ogłoszenie wyników
Edytowano 29-11-2018

Skip to content