Zapytanie ofertowe: „Dostawa szwów, siatek, i innych materiałów medycznych” (Demo)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego dotyczące:

„Dostawa szwów, siatek, i innych materiałów medycznych na potrzeby SP ZOZ w Łapach”

Numer postępowania DAO.262.ZO.10/2018

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 2-oferta
Załącznik nr 3-IPPU
Załącznik nr 4-oświadczenie

Odpowiedzi na pytania
Edytowano 31-10-2018

Otwarcie ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty
Edytowano 12-11-2018

Skip to content