Praca

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach pilnie zatrudni do pracy

pielęgniarki do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

ratowników medycznych do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Wymagania:

Zgodnie z Ustawą o państwowym ratownictwie medycznym oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

Forma współpracy do uzgodnienia.

Oferty prosimy kierować na adres:

SP ZOZ w Łapach, 18-100 Łapy ul. Korczaka 23

lub sekretariat@szpitallapy.pl

tel. 85 81 42 418

Do dokumentacji aplikacyjnej proszę dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Skip to content