Rozstrzygnięcie części konkursu oraz unieważnienie części postępowania 14/10/2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o:

rozstrzygnięciu części postępowania oraz unieważnieniu części postępowania

w sprawie konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych

ogłoszonego 10.10.2019r., nr 14/10/2019

Skip to content