Ogłoszenie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach pilnie zatrudni

  • pielęgniarkę do Stacji Dializ

Wymagania:

  • pielęgniarka  posiadająca  potwierdzone  odpowiednim  zaświadczeniem  kwalifikacje:  przeszkolenie w stacji dializ lub kurs specjalistyczny w zakresie dializoterapii, lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego z dializoterapią, lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego lub pielęgniarstwa internistycznego
  • Aktualne prawo wykonywania zawodu

Mile widziane:

  • doświadczenie  zawodowe w Stacji Dializ

Oferty prosimy kierować na adres:

SP ZOZ w Łapach, 18-100 Łapy ul. Korczaka 23

lub sekretariat@szpitallapy.pl

tel. 85 81 42 418

Do dokumentacji aplikacyjnej proszę dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Skip to content