Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs 14/10/2019


Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie

  • udzielania świadczeń w zakresie położnictwa i ginekologii w Oddziale Chirurgicznym
  • udzielania świadczeń w zakresie Poradni Położniczo-Ginekologicznej
  • udzielania świadczeń w zakresie Poradni Diabetologicznej
  • udzielania świadczeń w zakresie Poradni specjalistycznej – choroby wewnętrzne
  • udzielania świadczeń w zakresie Poradni specjalistycznej – pediatria
  • udzielania świadczeń pielęgniarskich w zakresie świadczeń zdrowotnych kontraktowanych w odrębnie – w szczególności oddział chirurgiczny, wewnętrzny
Skip to content