Title

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego:

„Wykonanie usługi przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych
na potrzeby SPZOZ w Łapach”

Numer postępowania: DAO.262.ZO.6/2019

Edytowano 15.10.2019

Edytowano 16.10.2019

Edytowano 14.11.2019

Skip to content