Title

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Przetarg pisemny nieograniczony:

„Zakup i dostawa sprzętów specjalistycznych oraz wyposażenia na potrzeby SPZOZ w Łapach”

(Znak postępowania: ZP/23/2019/PN)

Edytowano 09.10.2019

Edytowano 09.10.2019

Edytowano 10.10.2019

Edytowano 14.10.2019

Edytowano 24.10.2019

Edytowano 27.11.2019

Skip to content