Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs (Demo)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie:

  • Udzielania świadczeń w Stacji Dializ
  • Udzielania świadczeń w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym
  • Udzielania świadczeń w Oddziale Chorób Wewn. i Diabetologii
  • Udzielania świadczeń w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
  • Udzielania świadczeń w Oddziale Pediatrii
  • Udzielania świadczeń w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki

Wzór umowy

Skip to content