Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza (Demo)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza

rozszerzenie zakresu konkursu ofert.

Zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach, rozszerza zakres konkursu o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Nefrologicznej SP ZOZ w Łapach.

Informacja

Szczegółowe warunki

Uaktualnienie

Skip to content