Praca

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach pilnie zatrudni do pracy

  • technika elektroradiologii

Wymagania:

ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technika elektroradiologa i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technika elektroradiologa lub ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności elektroradologia obejmujących co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera

Oferty prosimy kierować na adres:

SP ZOZ w Łapach, 18-100 Łapy ul. Korczaka 23

lub sekretariat@szpitallapy.pl

tel. 85 81 42 418

Do dokumentacji aplikacyjnej proszę dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Skip to content