Praca

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach pilnie zatrudni do pracy

pielęgniarki na Bloku Operacyjnym

Wymagania:

1. Pielęgniarki anestezjologiczne:

  • aktualne prawo wykonywania zawodu,
  • pielęgniarka posiadająca potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe wynikające z przepisów ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej,
  • specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

2. Pielęgniarki operacyjne:

  • aktualne prawo wykonywania zawodu,
  • pielęgniarka posiadająca potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe wynikające z przepisów ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej,
  • specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.

Oferty prosimy kierować na adres:

SP ZOZ w Łapach, 18-100 Łapy ul. Korczaka 23

lub sekretariat@szpitallapy.pl

tel. 85 81 42 418

Skip to content