ZP/84/2022/PN

Zakup sprzętu, aparatury, wyposażenia niezbędnych do realizowania świadczeń rehabilitacyjnych przez SP ZOZ w Łapach