oGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach pilnie zatrudni do pracy

 

- pielęgniarki na Bloku Operacyjnym
   
Wymagania: 1. Pielęgniarki anestezjologiczne: - aktualne prawo wykonywania zawodu, - pielęgniarka posiadająca potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe wynikające z przepisów ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej, - specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. 2. Pielęgniarki operacyjne: - aktualne prawo wykonywania zawodu, - pielęgniarka posiadająca potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe wynikające z przepisów ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej, - specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.
   
Oferty prosimy kierować na adres: SP ZOZ w Łapach, 18-100 Łapy ul. J. Korczaka 23 lub sekretariat@szpitallapy.pl tel. 85 814 24 18

Skip to content