SP ZOZ w Łapach zatrudni do pracy położną

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach pilnie zatrudni

POŁOŻNĄ

do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Wymagania zgodne z Ustawą o Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

Oferty prosimy kierować na adres:

SP ZOZ w Łapach, 18-100 Łapy ul. Korczaka 23

lub sekretariat@szpitallapy.pl

tel. 85 81 42 418