SP ZOZ w Łapach ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie:

  • Udzielania świadczeń w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii 
  • Udzielania świadczeń pielęgniarskich w zakresie świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie w SP ZOZ Łapy w szczególności oddział wewnętrzny, chirurgiczny,  dziecięcy, blok operacyjny,  Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
  • Udzielania świadczeń pielęgniarskich w zakresie świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Skip to content