Praca

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach zatrudni

  • Konserwator urządzeń technicznych i obiektów budowlanych

Zakres Obowiązków:

-Wszelkie prace związane z utrzymaniem obiektów szpitalnych (maszynowe odśnieżanie lub koszenie trawy, prace porządkowe, w tym zwożenie odpadów medycznych, prace remontowo-budowlane, usuwanie awarii i usterek)

Wymagania:

  • wykształcenie średnie techniczne lub zasadnicze zawodowe o odpowiednim kierunku
  • Czynne prawo jazdy kat. B, wskazane uprawnienia do kierowania pojazdami lub chęć ich wyrobienia

Oferty prosimy kierować na adres:

SP ZOZ w Łapach, 18-100 Łapy ul. Korczaka 23

lub sekretariat@szpitallapy.pl

tel. 85 81 42 418

Do dokumentacji aplikacyjnej proszę dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Skip to content