SP ZOZ w Łapach informuje o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu 02/02/2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

informuje o  

 przesunięciu terminu rozstrzygnięcia postępowania

w sprawie konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych

ogłoszonego 06.02.2019r., nr 02/02/2019

Skip to content