Praca

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach pilnie zatrudni

  • Pielęgniarkę

na Oddział Wewnętrzny i Chorób Płuc

Wymagania:

  • Aktualne prawo wykonywania zawodu (dot. pielęgniarki)

Mile widziane:

  • specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa wewnętrznego lub
  • kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych (dot. pielęgniarki)

Oferty prosimy kierować na adres:

SP ZOZ w Łapach, 18-100 Łapy ul. Korczaka 23

lub sekretariat@szpitallapy.pl

tel. 85 81 42 418

Do dokumentacji aplikacyjnej proszę dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Skip to content