DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH OGŁASZA KONKURS 22/08/2022

DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH OGŁASZA KONKURS 22/08/2022

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, W ZAKRESIE:

– Udzielania świadczeń w Poradni ginekologiczno-położniczo


– UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANE W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA LUB POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA POWYŻEJ 50 TYŚ. ŚWIADCZENIOBIORCÓW W ZAKRESIE PODSTAWOWYM

Edytowano 19.08.2022

Edytowano 23.08.2022

Edytowano 26.08.2022

Skip to content