SP ZOZ w Łapach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie:

  • chirurgii ogólnej

oraz na

  •  Udzielanie świadczeń pielęgniarskich w zakresie świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie w SP ZOZ w Łapach 
  • Udzielania świadczeń pielęgniarskich w zakresie świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SP ZOZ w Łapach
Skip to content