SP ZOZ w Łapach zatrudni zastępcę kierownika apteki szpitalnej (Demo)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach zatrudni w ramach umowy zlecenia zastępcę kierownika apteki szpitalnej.

Wymagania niezbędne:

1. Tytuł magistra farmacji (zgodnie z art. 2b ust. 1 pkt. 2 i 5-7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich)

2. Co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy w aptece lub 3 letnie, w przypadku, gdy farmaceuta posiada specjalizację zakresu farmacji aptecznej (zgodnie z art. 88 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutycze)

Aplikacje prosimy składać na adres: sekretariat@szpitallapy.pl

Ogłoszenie

Skip to content