Konkurs ofert na udzielanie świadczeń pielęgniarskich w stacji dializ (Demo)

Postępowanie  konkursowe Nr 3/07/2017

Konkurs ofert w sprawie umowy na  udzielanie  świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub  z osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnychw Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach  w zakresie:

  • świadczenia pielęgniarskie w stacji dializ

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Załączniki

Rozstrzygnięcie konkursu
Edytowano 31.07.2017

Skip to content