Wykonanie usługi przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych na potrzeby SP ZOZ w Łapach (Demo)