„Dostawa sprzętu do zabiegów bariatrycznych na potrzeby SP ZOZ w Łapach”