Dzierżawa aparatów do hemodializy, dzierżawa diatermii elektrochirurgicznej z systemem do zamykania naczyń z dostawą materiałów zużywalnych