Usługi pralnicze na potrzeby SPZOZ w Łapach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Przetarg pisemny nieograniczony:

„Usługi pralnicze na potrzeby SPZOZ w Łapach”

Znak postępowania: ZP/13/2019/PN

Edytowano 17.06.2019

Edytowano 19.06.2019

Edytowano 26.06.2019

Edytowano 28.11.2019