Przetarg nieograniczony pisemny na wynajem pomieszczeń położonych w Łapach przy ulicy Korczaka 23 (Demo)

OGŁOSZENIE   

Dyrektor  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej 
w  Łapach

Ogłasza  przetarg   nieograniczony   pisemny   na  wynajem  pomieszczeń   położonych

w  Łapach  przy ulicy  Korczaka 23

Nr sprawy: SP ZOZ VII/108 /2017 

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – rzut poradni

Załącznik nr 2 – oferta

Załącznik nr 3 – IPPU

Załącznik nr 4 – oświadczenie

Załącznik nr 5 – protokól zdawczo-odbiorczy

Protokół z otwarcia ofert
Edytowano 30.10.2017

Skip to content