Wynajem powierzchni użytkowych pod dwa aparaty vendingowe (Demo)

Dyrektor  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej 
w  Łapach

Ogłasza  przetarg   nieograniczony   pisemny   na  wynajem  powierzchni użytkowych pod dwa aparaty vendingowe  w  Łapach  przy ulicy  Janusza Korczaka 23

Nr sprawy: SP ZOZ VII/112 /2017 

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – oferta

Załącznik nr 2 – IPPU

Załącznik nr 3 – oświadczenie

Załącznik nr 4 – protokół zdawczo-odbiorczy

Protokół z otwarcia ofert
Edytowano 7.11.2017

Skip to content