Dostawa i instalacja nowych urządzeń medycznych oraz wyposażenia meblowego na potrzeby SP ZOZ w Łapach (Demo)

Nr sprawy – ZP/10/2017/PN

„Dostawa i instalacja nowych urządzeń medycznych oraz wyposażenia meblowego na potrzeby  SP ZOZ w Łapach”

SIWZ

Załącznik nr 1 – formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 – oferta

Załącznik nr 3 – istotne postanowienia

Załącznik nr 3a – gwarancja

Załącznik nr 4 – oświadczenie

Załącznik nr 5 – oświadczenie

Załącznik nr 6 – oświadczenie GK

Załącznik nr 7 – opis techniczny poszczególnych pakietów i urządzeń w danym pakiecie

             – pakiet 1

             – pakiet 2

             – pakiet 3

             – pakiet 4

             – pakiet 5

             – pakiet 6

             – pakiet 7

             – pakiet 8

Załącznik nr 8 – protokół zdawczo-odbiorczy

Pytania i odpowiedzi
Edytowano 17.10.2017

Otwarcie ofert
Edytowano 19.10.2017

Wyniki
Edytowano 03.11.2017

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Skip to content