Zapytanie ofertowe: „Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z siedziby SPZOZ w Łapach”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego dotyczące:

Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych
z siedziby SPZOZ w Łapach

Numer postępowania DAO.262.ZO.1/2019

Edytowano 29.03.2019

Edytowano 08.04.2019

Skip to content