Zapytanie ofertowe – Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli (Demo)

Zapytanie ofertowe – Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli 

Nr sprawy: SP ZOZ VII/1/2017/Z0

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie

Załącznik nr 3 – Projekt umowy

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Sprostowanie
Edytowano dnia 16.01.2017

Zawiadomienie o wyborze oferty
Edytowano dnia 19.01.2017

Skip to content