Znak postępowania: ZP/10/2023/TP

Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych i niemedycznych

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Bezpośredni link do prowadzonego postępowania:  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-58274b3b-ac4e-11ed-9236-36fed59ea7dd

Bezpośredni link do prowadzonego postępowania:  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-58274b3b-ac4e-11ed-9236-36fed59ea7dd


Edytowano 07.03.2023

Skip to content