Znak postępowania: ZP/8/2023/PN

Zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury oraz żywienia dojelitowego i pozajelitowego

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Bezpośredni link do prowadzonego postępowania:  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-ed17ac29-a77f-11ed-9236-36fed59ea7dd

Bezpośredni link do prowadzonego postępowania:  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ed17ac29-a77f-11ed-9236-36fed59ea7dd

 


Edytowano 07.03.2023

Skip to content