Zapytanie Ofertowe – Dostawa środków czystości do SP ZOZ w Łapach (Demo)

Dostawa środków czystości do SP ZOZ w Łapach; Nr sprawy: SP ZOZ VII/4/2016/ZO

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SPZOZ w Łapach  i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Załącznik nr 1 – Formularz Asortymentowo-Cenowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 – Wzór Umowy

Pytania i odpowiedzi do Zapytania Ofertowego – 13.08.2016 r.

Zawiadomienie o wyborze ofert – 24.08.2016 r.

Skip to content