Zapytanie ofertowe – usługa tłumaczeń ustnych z języka polskiego na język litewski (Demo)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W ramach projektu „Cukrzyca jako cicha epidemia – program walki z cukrzycą w obszarze transgranicznym” LT-PL-1S-158, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa-Polska

  • Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę tłumaczeń ustnych z języka polskiego na język litewski oraz z języka litewskiego na język polski, podczas konferencji otwierającej realizację projektu pt. „Cukrzyca jako cicha epidemia – program walki z cukrzycą w obszarze transgranicznym”, która odbędzie się w dniu  25.04.2018r w miejscowości Łapy,  w przyjętym do oszacowania wymiarze czasu min.3 godzin. Zamawiający informuje, że jest to szacunkowy czas trwania konferencji i może podlegać wydłużeniu bądź skróceniu w zależności od przebiegu konferencji.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie

Załącznik nr 3 – Istotne Postanowienia Przyszłej Umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty
Edytowano 09.04.2018

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Skip to content