Zapytanie ofertowe – świadczenie usług wynajmu sali konferencyjnej z obsługą techniczna oraz usługą cateringową (Demo)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W ramach projektu „Cukrzyca jako cicha epidemia – program walki z cukrzycą w obszarze transgranicznym” LT-PL-1S-158, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa-Polska

  • Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług wynajmu sali konferencyjnej z obsługą techniczna  oraz usługą cateringową na terenie miasta Łapy w terminie 25  kwietnia 2018– w której będzie zorganizowana konferencja otwierającą w ramach realizowanego projektu, ilość uczestników min. 30, (wskazana data i ilość osób biorących udział w konferencji będzie potwierdzona z wyprzedzeniem 7 dniowym dla Wykonawcy przed planowanym wydarzeniem).

  • Wymagania dot. Sali konferencyjnej:

Sala konferencyjna musi być wyposażona w rzutnik, ekran oraz odpowiednie nagłośnienie, wraz
z dostosowaniem odpowiedniego zaciemnienia sali podczas wyświetlania prezentacji na rzutniku,  dostęp do Internetu, mikrofon bezprzewodowy, zapewnienie miejsc siedzących dla wszystkich uczestników.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie

Załącznik nr 3 – Istotne Postanowienia Przyszłej Umowy

Zawiadomienie o wyborze ofert
Edytowano 09.04.2018

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Skip to content