Dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych do przeprowadzania zabiegów bariatrycznych (Demo)

Dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych do przeprowadzania zabiegów bariatrycznych na potrzeby SP ZOZ w Łapach

Ogłoszenie nr 539918-N-2017 z dnia 2017-06-29 r. 

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 – Oferta

Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 3a

Załącznik nr 4 – Oświadczenie

Załącznik nr 5 – Oświadczenie

Załącznik nr 6 – Oświadczenie GK

Otwarcie ofert
Edytowano 07.07.2017

Ogłoszenie wyników
Edytowano 13.07.2017

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Skip to content