SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA POTRZEBY SP ZOZ W ŁAPACH (Demo)

Ogłoszenie nr 544975-N-2017 z dnia 2017-07-05 r. 
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach: SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA POTRZEBY SP ZOZ W ŁAPACH 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo cenowy

Załącznik nr 2 – Oferta

Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy

Załącnzik nr 4 – Oświadczenie

Załącnzik nr 5 – Oświadczenie

Załącnzik nr 6 – Oświadczenie

Informacja o sprostowaniu ogłoszenia
Edytowano 06.07.2017

Otwarcie ofert
Edytowano 14.07.2017

Ogłoszenie wyników
Edytowano 24.07.2017

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Skip to content