Przetarg Nieograniczony – Dostawa dostawa materiałów opatrunkowych i diagnostycznych (Demo)

Materiały opatrunkowe i diagnostyczne. Nr sprawy ZP/ 10 /2016/PN.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 – Arkusze wyceny i opisu zadań

Załącznik nr 2 – Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oferta

Załącznik nr 4 – Oświadczenie

Załącznik nr 5 – Oświadczenie

Załącznik nr 6 – Oświadczenie GK.

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Odpowiedzi na pytania v1.0
Edytowano: 12.12.2016

Odpowiedzi na pytania v1.1
Edytowano: 12.12.2016

Informacja z otwarcia ofert
Edytowano 16.12.2016

Ogłoszenie o wyniku 
Edytowano 29.12.2016

Skip to content