Opracowanie dokumentacji przebudowy parteru szpitala w Łapach (Demo)

Opracowanie dokumentacji przebudowy parteru szpitala w Łapach w zakresie dostosowania do obowiązujących wymogów w służbie zdrowia.

Nr sprawy: ZP/3/2017/PN

Treść ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 1 – OPZ

Załącznik nr 2 – IPPU

Załącznik nr 3 – Oferta

Załącznik nr 3.1 – Wycena

Załącznik nr 4 – Oświadczenie

Załącznik nr 5 – Oświadczenie

Załącznik nr 6 – Oświadczenie GK

Otwarcie ofert
Edytowano 20.04.2017

Ogłoszenie wyników
Edytowano 28.04.2017

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Skip to content