„Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
Nie otwierać do dnia 22.12.2020 do godz. 12:15.”
 
- DAO.262.ZO.14/2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
Nie otwierać do dnia 22.12.2020 do godz. 12:15.”

Edytowano 16.12.2020

Edytowano 22.12.2020

Edytowano 23.12.2020

Skip to content