Zapytanie ofertowe dotyczące: dostawy środków antyseptycznych i dezynfekujących na potrzeby SP ZOZ w Łapach (Demo)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące: dostawy środków antyseptycznych i dezynfekujących na potrzeby SP ZOZ w Łapach

nr sprawy: SP ZOZ VII/ 7/2017/ZO

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Pytania i odpowiedzi
Edytowano 28.09.2017

Otwarcie ofert
Edytowano 02.10.2017

Otwarcie ofert (poprawiono kwotę przeznaczoną przez zamawiającego w pakiecie nr 3)
Edytowano 03.10.2017

Zawiadomienie o wyborze ofert
Edytowano 11.10.2017

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Skip to content