Przetarg nieograniczony – Dostawa szwów, staplerów, siatek, i innych materiałów medycznych na potrzeby SP ZOZ w Łapach (Demo)

Nr sprawy – ZP/9/2017/PN

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach: „Dostawa szwów, staplerów, siatek, i innych materiałów medycznych na potrzeby SP ZOZ w Łapach”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 – formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 – oferta

Załącznik nr 3 – istotne postanowienia

Załącznik nr 4 – oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków

Załącznik nr 5 – oświadczenie wykonwacy dot. przesłanek wykluczenia

Załącznik nr 6 – oświadczenie wykonawcy dot. grupy kapitałowej

Odpowiedzi na pytania
Edytowano 03.10.2017

Otwarcie ofert
Edytowano 06.10.2017

Ogłoszenie wyników
Edytowano 13.10.2017

Skip to content