ZAPYTANIE OFERTOWE Dot: Wykonania usług pralniczych dla SP ZOZ w Łapach na okres 12 miesięcy (Demo)

Nr sprawy: DAO.263.1/2018/ZO

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące: Wykonania usług pralniczych dla SP ZOZ w Łapach na okres 12 miesięcy

Zapytanie ofetowe

Wzór dokumentów do miesiecznej ewidncji prania

Załącznik nr 1 – oferta

Załącznik nr 2 – Istotne postanowienia przyszłej umowy

Załącznik nr 3 – wykaz

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Wybór ofert
Edytowano 29.03.2018

Skip to content